Vem har ansvaret på en lekplats?

Det är fastighetsägaren eller markägaren som bär det juridiska ansvaret om en olycka skulle inträffa. Därför är det viktigt att kunna visa att man besiktat sina lekredskap och att man har en underhållsplan för sina lekplatser.

Hur går det till?

Läs mer om hur vi jobbar.