Varför måste man besiktiga lekplatser i Sverige?

Sedan den 1 januari 1999 ska alla offentliga lekplatser säkerhetsbesiktas varje år enligt den nya Europeiska standard som då trädde i kraft. Här i Sverige har vi en Europeisk standard för lekredskap i Sverige kallad SS-EN 1176 och SS-EN 1177, vilken vi också besiktar efter.