Roliga och säkra lekplatser är viktiga för barns utveckling. Alla lekplatser som inte står på privat mark är att betrakta som offentliga och omfattas av svensk lag som säger att lekplatsen ska besiktas varje år och samtliga brister ska dokumenteras.

Vi utför professionell säkerhetsbesiktning av offentliga lekplatser. Våra kunder är kommuner, bostadsbolag, campingplatser, hotell, skolor m.m.

Olyckor kan hända

Hur många olyckor sker varje år på lekplatser?

Ansvar

Vem har ansvaret på en lekplats?

Hur går det till?

Läs mer om hur vi jobbar.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka en besiktning.